Právní Výhrada

Společnost ZENDAR spol. s.r.o. je podle zákona o duchovním a průmyslovém vlastnictví majitelem práv, a proto v případě jakékoli činnosti zaměřené na porušování těchto práv podnikne Společnost okamžité a důrazné kroky za účelem ochrany těchto práv.

Back to Top